Gezondheidscertificaat paardentransport

Per 1 juni geen gezondheidscertificaat meer nodig voor transport naar Benelux & Frankrijk

Goed nieuws, ook voor klanten van paardentransportbedrijf Lumaro Horsetravel! Voorheen was het verplicht om het paard dat u wilt verplaatsen tussen België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk voor bepaalde types verkeer voor vertrek te laten inspecteren door een officiële dierenarts. Met ingang van 1 juni 2017 hoeft uw paard echter niet meer te beschikken over een gezondheidstest/gezondheidscertificaat tijdens het vervoer.

Wat betekent dit voor mij?
Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), de Belgische tegenhanger van de NVWA, is tot dit besluit gekomen door de goede gezondheidssituatie tussen deze vier landen: er is geen gezondheidsrisico. Doordat uw paard geen gezondheidstest/gezondheidscertificaat hoeft te hebben, heeft u minder administratief werk waardoor de kosten van paardentransport dalen.

Waar en wanneer is deze opheffing geldig?
Mits uw paard terugkeert naar het land van vertrek, en het transport plaatsvindt tussen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk, heeft deze opheffingsmaatregel betrekking op het transport van:

  • paarden die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid (of daartoe bestemd zijn)
  • paarden waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties
  • paarden die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd, voor een maximale duur van 90 dagen
  • paarden die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen (met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een dierartsenpraktijk/ dierenartsenkliniek of door een dierenarts)

Waar moeten mijn paarden nog wel aan voldoen?
Om van deze opheffingsmaatregel gebruik te kunnen maken dient uw paard overeenkomstig met de wetgeving geïdentificeerd te zijn: het paard moet gechipt zijn en moet een geldig paspoort hebben. Daarnaast moeten ze ook geregistreerd staan in de centrale databank van het land waar ze gewoonlijk worden gehouden.

Wat betekent dit voor de overige landen?
Voor alle overige landen is de verplichting van een gezondheidsinspectie en een gezondheidscertificaat/gezondheidsattest nog steeds van toepassing.

Heeft u hier nog vragen over? Bel of mail ons!

Bron: https://www.favv-afsca.fgov.be/persberichten/2017/2017-05-15.asp