Wij brengen uw paarden veilig van A naar B

Onze vergunningen

Professioneel paardentransport moet wettelijk aan diverse eisen voldoen. Lumaro Horsetravel beschikt over alle benodigde vergunningen, zowel op bedrijfs-, voertuig- als op chauffeursniveau. Onze transporten voldoen aan de meest recent gestelde vereisten en onze voertuigen worden periodiek gekeurd en uitstekend onderhouden. Desgewenst kunnen wij u onze vergunningen ter inzage aanbieden.

Logo-NVWA---Lumaro-Horsetravel---Web

NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

De NVWA controleert streng op dierenwelzijn bij aanvang van en tijdens transport. Geregistreerde dierenartsen beoordelen hierbij of dieren wel of niet vervoerd mogen worden. Bij wanbeleid wordt de vergunning ingetrokken.

Lumaro Horsetravel heeft de NVWA-vergunning type. Deze vergunning geldt voor:

  • Diertransporten < 65 kilometer
  • Diertransporten < 8 uur
  • Diertransporten > 8 uur

Logo TNL Lumaro Horsetravel

TLN (Transport & Logistiek Nederland)

TLN is een ondernemersorganisatie voor transportbedrijven. De TLN behartigt de belangen van transportbedrijven op onder andere sociaal, economisch, juridisch en technisch gebied. Lumaro Horsetravel is lid van deze organisatie.

Logo RWD Lumaro Horsetravel

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer)

De wagens van Lumaro Horsetravel zijn goedgekeurd volgens de RDW-richtlijnen voor transport langer dan 8 uur. Ze zijn voorzien van water- en voervoorzieningen. Tevens wordt de temperatuur continu gemonitord. Indien nodig wordt de temperatuur automatisch bijgesteld door middel van ventilatoren en beluchting via de ramen.

Al onze voertuigen beschikken over een volgsysteem (track-and-trace), zodat we weten waar het voertuig zich bevindt. Zo kunnen we direct inspringen op eventuele wijzigingen in de route, zowel door weers- als fileomstandigheden.

Logo NIWO Lumaro Horsetravel

NIWO (Nederlandse Inspectie Wegvervoer Organisatie)

Lumaro Horsetravel beschikt als erkend transportbedrijf over de verplichte NIWO-vergunning. Deze vergunning houdt in dat ons bedrijf vervoer mag verzorgen van derden boven de 500 kilo. Het nummer 27226 is aan ons bedrijf toegewezen.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen)

Bestuurders/verzorgers die commercieel transport uitvoeren van landbouwhuisdieren (waaronder paarden) moeten beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Daarom zijn alle chauffeurs van Lumaro Horsetravel in het bezit van een getuigschrift van vakbekwaamheid. In ons geval is dit uitgegeven door de DGZ. Dit getuigschrift is geldig in alle lidstaten van de Europese Unie en ook in enkele andere landen die niet aangesloten zijn bij de EU, maar wel de EU-verordening volgen, zoals Zwitserland en Noorwegen.