Vanaf 1 juli – Tol op Bundesstrassen in Duitsland

Vanaf 1 juli wordt op de Bundesstrassen – de Duitse provinciale wegen – tol geheven voor het vrachtverkeer. De maatregel geldt voor 50.000 kilometer aan Bundesstrassen.

Dit betekent dat voor vrachtauto’s met een maximum toegestane massa van 7,5 ton en hoger, naast de Autobahnen, vanaf heden ook op de B-wegen tol moet worden betaald. Voor veel Nederlandse transportondernemers heeft deze maatregel betekenis; met name bedrijven die veel in de grensstreek rijden en hiervoor gebruik maakten van de Bundesstrassen, om zo de Autobahnen te vermijden, kunnen straks niet meer om de tolheffing heen. Deze transportondernemers zullen tolkastjes in hun voertuigen moeten aanbrengen.

Kijk hier voor de wegenkaart van Duitsland.

Uitzonderingen

  • voertuigen die alleen worden gebruikt voor circussen en kermissen, zoals kampeerwagens, verkoopwagens, attracties, en de bijbehorende trekkers, mits op naam van de kermis- of circusexploitant
  • voertuigen die niet uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van goederen, zoals mobiele kranen, tentoonstellingsvoertuigen, rijdende werkplaatsen, radio- en televisievoertuigen met vaste inrichting en medische onderzoeksvoertuigen

Vrijstelling kan aangevraagd worden via een formulier op website van Toll Collect. Vraag een schriftelijke bevestiging van de vrijstelling.

Bronvermelding: Evo Fenedex